Шутка

Шутка

Шутка

пародия на м.ф.Жил был пес

пародия на кота Матроскина..

Пародия на Винни Пуха

Шутка

Шутка

Профессии

Шутка

Шутка

Профессии

Шутка

Шутка